Flowers gallery Contact us  
     velida.net->Perfumes gallery    
Света Дария/ St. DariaДева Мария и Исус Христос/ Virgin Mary and Jesus ChristСвети Мина / St. Mina
Света мъченица Дария се отбелязва на 19 март.Дария е име с български произход и означава подарена, надарена. Празнуват Дарина, Дарена, Дари, Дария, Даря, Занко, Занка, Дарко.
Размер: 14х16
Материали: дъската е от борово дърво, нанесена е основа-грунд, рисунката е с темпера  
<br><br>
Holy Martyr Daria celebrate on March 19. Daria  means gifted, gifted. Darina celebrate, donations, Dari, Daria, Daria, Zanko Zanko Darko.
Size: 14х16
Materials: The board is of pine caused a warp-primer painting with tempera

<br><br>
За поръчка за България цената е 30 лв.
За поръчка за чужбина 40 лв.
<br>
Поръчките се изпълняват в рамките на 3 дена за България и според времето, за което пощите доставят пратките си до България и до чужбина
<br><br>
Orders will be delivered within 28 days.
 View prices  
Иконата може да се подари по всякакви случаи. На жени, семейства и деца.
Размер на иконата: 15х20
Материали: дъската е от борово дърво, нанесена е основа-грунд, рисунката е с темпера  
<br><br> 
The icon can be presented in all cases. Women, families and children.
Size of the icon: 15х20
Materials: The board is of pine caused a warp-primer painting with tempera.

<br><br>
За поръчка за България цената е 30 лв.
За поръчка за чужбина 40 лв.<br>
Поръчките се изпълняват в рамките на 3 дена за България и според времето, за което пощите доставят пратките си до България и до чужбина
<br><br>
Orders will be delivered within 28 days.
 View prices  
Счита се за закрилник на семейството и пазител на дома. Отбелязва се на 11 ноември. На този ден празнуват носещите имена Виктория, Виктор, което означава победител (идва от лат.), Минчо, Минка.
Размер на иконата: 18х25
Материали: дъската е от борово дърво, нанесена е основа-грунд, рисунката е с темпера  
<br><br>
It is a protector and guardian of the family home. Notes on November 11. On this day celebratе names Victoria, Victor which means winner (comes from the Latin) Mincho, Minka.
Size of the icon: 18:25
Materials: The board is of pine caused a warp-primer painting with tempera.

<br><br>
За поръчка за България цената е 30 лв.
За поръчка за чужбина 40 лв.
<br>
Поръчките се изпълняват в рамките на 3 дена за България и според времето, за което пощите доставят пратките си до България и до чужбина
<br><br>
Orders will be delivered within 28 days.
 View prices  
Info BuyInfo BuyInfo Buy
 
St. Archangel Michael- Св. Архангел МихаилIconIcon
Св. Архангел Михаил
Счита се, че превежда душите мъртвите до ада или рая. 
Ежегодно на 8 ноември се чества християнския празник Архангеловден. Имен ден празнуват  Ангел, Ангелина, Лина, Михаил, Михаела, Мила, Милена, Гаврил, Рая, Радка, Райна, Радослав, Рада, Радина, Радостин, Емилия, Емил, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Милко, Милка. 
Размер 13 х 20 
Материали: дъската е от борово дърво, нанесена е основа-грунд, рисунката е с темпера.
Всеки човек има своя ангел-пазител, който се моли за него на Бога, предпазва го от беди, съветва го да върши добри дела, внушава му добри мисли и желания и скърби за него, когато греши и забравя Божиите заповеди. Седем са ангелите, които стоят пред Престола на Господ. Един от тях – Денница – се възгордял и чрез своето падение увлякъл много духове. Оттогава светът е разделен на добро и зло. Под водачеството на Свети Архангел Михаил всички ангели останали верни на доброто. Затова той е на особена почит сред християните. Светецът е символ на доброто, на справедливостта и светлината. Носител е на силата, която облагородява
<br><br>
St. Archangel Michael
It is believed that he translates dead souls to hell or heaven.
Annually on 8 November Christian celebrate Michaelmas. Name Day celebrate Angel, Angelina, Lina,Michael, Michael, Mila, Milena, Gabriel, Heaven, Radka Raina, R.,Radha, Radio, Radostin, Emily, Emily,, Plamen, Ognyan,Ognyana, Milko, Milka.
Size 13 x 20
Materials: The board is of pine, caused a warp-primer, painting with tempera

<br><br>
За поръчка за България цената е 30 лв.
За поръчка за чужбина 40 лв.
<br>
Поръчките се изпълняват в рамките на 3 дена за България и според времето, за което пощите доставят пратките си до България и до чужбина
<br><br>
Orders will be delivered within 28 days.
 View prices  
 View prices  
 View prices  
Info BuyInfo BuyInfo Buy
 
PaintingSt. GeorgeComing soon
 View prices  
 View prices  
 View prices  
Info BuyInfo BuyInfo Buy
 
Coming soonComing soonComing soon
 View prices  
 View prices  
 View prices  
Info BuyInfo BuyInfo Buy
 
Coming soonComing soonComing soon
 View prices  
 View prices  
 View prices  
Info BuyInfo BuyInfo Buy
 
Dear customers, if you wish to send a perfume which is not within our online catalog, contact us here to place an inquiry and we will do our best to find it for you!
 
 
Velida® 2002. All rights reserved!   Bookmark and Share